Нещо ще се случи.

Една галактика не е достатъчна.

Galactic Banistsa Merch